ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างจัดทำเอกสารเพื่อประกอบการจัดทำแผน งบประมาณ การติดตามประเมินผล และเอกสารประกอบการชี้แจงต่อฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0096)


11 Mar 67
8
1

DGA-67-0096 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 99,999.00 บาท
2 ครั้ง