ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่างานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารภายในพื้นที่ของสำนักงานชั่วคราว สพร. ระยะเวลา 6 เดือน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0092)


6 Mar 67
9
1

DGA-67-0092 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67029297343
งบประมาณ 200,000.00 บาท
1 ครั้ง