ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบสำหรับตรวจสอบและติดตามการทำงานของระบบงาน (Application Performance Monitoring) (APM): Dynatrace ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0089)


4 Mar 67
12
1

DGA-67-0089 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67029257185
งบประมาณ 550,000.00 บาท
6 ครั้ง