ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (Unified Communication) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0086)


23 Feb 67
19
1

DGA-67-0086 ประกาศผู้ชนะ_AL

เลขที่โครงการ 67029045392
งบประมาณ 79,200,000.00 บาท
9 ครั้ง