ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) Hardware สำหรับให้บริการ DGA-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0084)


16 Feb 67
11
1

DGA-67-0084 ประกาศผู้ชนะ_AL

เลขที่โครงการ 67019588896
งบประมาณ 5,740,300.00 บาท
4 ครั้ง