ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบ DG Learning Portal และระบบ e-learning ประจำปี ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0077)


29 Jan 67
9
1

DGA-67-0077 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 67019139972
งบประมาณ 350,000.00 บาท
5 ครั้ง