ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษาห้องควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ของ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0073)


25 Dec 66
18
1

DGA-67-0073 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ 66129195277
งบประมาณ 1,280,000.00 บาท
7 ครั้ง