ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่างานจัดเช่ารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน ๑๑ คัน เพื่อใช้สำหรับโครงการ Team Building และการประชุมแผนประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0069)


1 Dec 66
16
1

DGA-67-0069 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 58,693.80 บาท
2 ครั้ง