ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างดำเนินงานศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0053)


1 Dec 66
33
1

DGA-67-0053 ประกาศผู้ชนะ Signed

เลขที่โครงการ 66119100190
งบประมาณ 10,000,000.00 บาท
11 ครั้ง