ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างบำรุงรักษา (MA) Hardware อุปกรณ์ DG-Link และอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0050)


1 Dec 66
22
1

DGA-67-0050 ประกาศผู้ชนะ Signed

เลขที่โครงการ 66109305034
งบประมาณ 10,007,100.00 บาท
9 ครั้ง