ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐแห่งที่ ๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีคัดเลือก (DGA/67/0049)


1 Dec 66
14
1

DGA-67-0049 ประกาศผู้ชนะ Signed

เลขที่โครงการ 66109304013
งบประมาณ 19,955,000.00 บาท
5 ครั้ง