ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลและการวางแผนกระบวนการทำงาน (Enterprise Resource Planning :ERP) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0063)


28 Nov 66
38
1

DGA-67-0063 ประกาศผู้ชนะ (Signed)

เลขที่โครงการ 66119270583
งบประมาณ 3,850,000.00 บาท
16 ครั้ง