ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย ระยะที่ ๑ และ ๒ ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0060)


27 Nov 66
15
1

DGA-67-0060 ประกาศผู้ชนะ Signed

เลขที่โครงการ 66119188077
งบประมาณ 2,333,500.00 บาท