ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0047)


16 Nov 66
13
1

DGA-67-0047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เลขที่โครงการ 66109312046
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
3 ครั้ง