ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาระบบบันทึกรายการรับ-รายการจ่าย สำหรับเด็กในพระอุปถัมภ์ฯ กองงานในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (DGA/67/0052)


3 Nov 66
5
1

DGA-67-0052 ประกาศผู้ชนะ

เลขที่โครงการ -
งบประมาณ 50,000.00 บาท