ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาจำนวน ๙๑ เครื่อง และ จอภาพแบบตั้งโต๊ะจำนวน ๖๐ จอ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


15 Sep 66
37
1