ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0010)


1 Sep 66
55
1