ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการสำรวจระดับความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศ ไทย ประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/67/0059)


22 Nov 66
32
1