ประกาศประกวดราคาประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลประจำปี 2566 หรือ Digital Government Awards 2023 ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/66/0186


27 Sep 66
55
1