ประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคางานจ้างบริการผลิต และเผยแพร่รายการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/66/0173


21 Jul 66
68
1