ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาเช่างานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน ๑๘๔ เครื่องของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(DGA/65/0088)


11 Jan 65
55
1