ประกาศประชาวิจารณ์การจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างพัฒนาและให้บริการระบบกลาง ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธี e-biding(DGA/64/0259)


16 Sep 64
16
1