จ้างผลิตวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์บริการดิจิทัลภาครัฐของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 1)(DGA/64/0228)


20 Aug 64
28
1