ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างบริการจัดทำและเผยแพร่เนื้อหาบริการดิจิทัลภาครัฐ ผ่านสื่อเสียงประชาสัมพันธ์ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0240)(ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2564)


26 Aug 64
57
1