ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคางานโครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารงานและให้บริการประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธี e-biding(ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2564) (DGA/64/0222)


2 Aug 64
67

1

DGA-64-0222 ประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ_web

เลขที่โครงการ 64077482070
งบประมาณ 6,000,000.00 บาท
12 ครั้ง
2