ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0202)


2 Aug 64
83

1

64-0202 ประกาศประกวดราคา_web

เลขที่โครงการ 64077102375
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
18 ครั้ง