ประกาศประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0202)


2 ส.ค. 64
67

1

64-0202 ประกาศประกวดราคา_web

เลขที่โครงการ 64077102375
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
17 ครั้ง