ประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ระบบบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0202)


19 Jul 64
29
1

64-0202 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์(20-22 ก.ค. 64)

เลขที่โครงการ 64077102375
งบประมาณ 3,500,000.00 บาท
5 ครั้ง