ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0169)


7 May 64
63
1

DGA_64_0169 ประกาศ

เลขที่โครงการ 64047405819
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
6 ครั้ง
2

DGA_64_0169 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64047405819
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
4 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0169

เลขที่โครงการ 64047405819
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
5 ครั้ง