ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องมือจัดการคุณภาพข้อมูลภายใต้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ(Data Quality for Data Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0138) (ระหว่างวันที่ 12/3/2564 – 26/3/2564)


12 มี.ค. 64
11


1

DGA-64-0141 ประกาศประกวดราคา + เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64037051848
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
1 ครั้ง