ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบ ศูนย์รวมข้อมูลบริการภาครัฐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0136) (ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564)


5 Mar 64
33

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างจ้างปรับปรุงพัฒนาระบบ ศูนย์รวมข้อมูลบริการภาครัฐ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0136) (ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2564)

1

(TOR) DGA-64-0136

เลขที่โครงการ DGA/64/0136
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
2 ครั้ง
2

DGA-64-0136 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ DGA/64/0136
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
1 ครั้ง
3

DGA-64-0136 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ DGA/64/0136
งบประมาณ 5,000,000.00 บาท
2 ครั้ง