ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือจัดการคุณภาพข้อมูลภายใต้กรอบการกำกับดูแลข้อมูลภาครัฐ (Data Quality for Data Governance) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0138) (ระหว่างวันที่ 5/3/2564 – 10/3/2564)


5 Mar 64
39
1

(TOR) DGA-64-0138

เลขที่โครงการ DGA/64/0138
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
1 ครั้ง
2

DGA-64-0138 ประกาศวิจารณ์ + เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ DGA/64/0138
งบประมาณ 8,000,000.00 บาท
1 ครั้ง