ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0135) (ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564)


3 Mar 64
64

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0135) (ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564)

1
2

DGA-64-0135 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

4 ครั้ง
3

DGA-64-0135 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

4 ครั้ง