ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0135) (ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564)


3 มี.ค. 64
1234

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างโครงการจ้างพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูล Big Data ด้านเด็กและเยาวชน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0135) (ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2564)