ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0102)


20 ม.ค. 64
240

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0102)

1
2

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-64-0102

12 ครั้ง
3

ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-64-0102

15 ครั้ง