ประกาศประกวดราคางานเช่าบริการรถยนต์ (รถตู้) ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถจำนวน ๕ คัน ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (ระยะเวลา ๘ เดือน)(DGA/64/0086)(ตั้งแต่วันที่ 17/12/2563 – 23/12/2563)


17 Dec 63
141
1
2