ประกาศประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0078) (ระหว่างวันที่ 16/12/2563 – 23/12/2563)


16 ธ.ค. 63
133
1
2

DGA-64-0078 เอกสารประกวดราคา

19 ครั้ง
3

DGA-64-0078 ประกาศประกวดราคา

21 ครั้ง