ประกาศประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ด้วยวิธี e-biding (DGA/64/0066)


18 Nov 63
148

ประกาศประกวดราคาจ้างเจ้าหน้าที่และเช่าระบบโทรศัพท์สำหรับดำเนินการศูนย์บริการลูกค้า (DGA Contact Center) ด้วยวิธี e-biding (DGA/64/0066)

1

1. 64-0066 ประกาศเชิญชวน

35 ครั้ง