ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 91 เครื่อง และจอกภาพแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0070)


11 Nov 63
514

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 91 เครื่อง และจอกภาพแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 60 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) (DGA/64/0070)

1

(TOR) DGA-64-0070

69 ครั้ง
2

DGA-64-0070 เอกสารประกวดราคาเช่าฯ

43 ครั้ง
3

DGA-64-0070 ประกาศประกวดราคาเช่าฯ

46 ครั้ง