ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิในการใช้งาน Low Code Platform (LCP) และระบบนำร่องที่พัฒนาบน LCP เพื่อรองรับระบบสำนักงานอัจฉริยะ (DGA Smart Office) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ 2) (DGA/63/0309) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 1/12/2563 – 21/12/2563)


1 Dec 63
226
1
2

DGA-63-0309 เอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2)

23 ครั้ง
3

DGA-63-0309 ประกาศประกวดราคา (ครั้งที่ 2)

21 ครั้ง