ประกาศประกวดราคางานเช่าใช้บริการระบบโทรศัพท์ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (DGA/63/0312) (ระหว่างวันที่ 18/11/2563 – 04/12/2563)


18 Nov 63
179
1