ประกาศเชิญชวน (ครั้งที่ 2) งานจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานชั้น 2 อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/63/0325) (ระหว่างวันที่ 30/10/2563 – 13/11/2563)


30 Oct 63
549
1