ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0328)


9 ต.ค. 63
507

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0328)

1

63-0328

73 ครั้ง
2

DGA-63-0328 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

58 ครั้ง
3

DGA-63-0328 ประกาศประกวดราคาฯ

53 ครั้ง