ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0328)


9 Oct 63
569

ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0328)

1

63-0328

76 ครั้ง
2

DGA-63-0328 เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

61 ครั้ง
3

DGA-63-0328 ประกาศประกวดราคาฯ

56 ครั้ง