ประกาศเชิญชวนเข้ารับเอกสารจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสำนักงานชั้น ๒ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/63/0325) (ระหว่างวันที่ 8/10/2563 – 16/10/2563)


8 Oct 63
211
1

DGA-63-0325 ประกาศเชิญชวน

41 ครั้ง