ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0328) (ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2563)


2 Oct 63
155

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการประจำปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0328) (ระหว่างวันที่ 2 – 6 ตุลาคม 2563)

1

63-0328

49 ครั้ง
2

DGA-63-0328 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้าง

34 ครั้ง
3

DGA-63-0328 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

36 ครั้ง