ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และจัดทำบทความด้านมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (DGA/63/0248)(ระหว่างวันที่ 21 ก.ย. 2563 – 28 ก.ย. 2563)


21 Sep 63
166
1

DGA-63-0248 (ครั้งที่ 2) ประกาศประกวดราคา

38 ครั้ง
2

DGA-63-0248 (ครั้งที่ 2) เอกสารประกวดราคา

32 ครั้ง
3