ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และจัดทำบทความด้านมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/63/0248) (ระหว่างวันที่ 11 ก.ย. 2563 – 16 ก.ย. 2563)


11 ก.ย. 63
1234