ประกาศประชาวิจารณ์งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise Service Management) (ครั้งที่ ๒) (DGA/63/0232) (ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2563) (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันที่ 15 -16 สิงหาคม 2563)


14 Aug 63
138

ประกาศประชาวิจารณ์งานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise Service Management) (ครั้งที่ ๒) (DGA/63/0232) (ระหว่างวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2563) (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์วันที่ 15 -16 สิงหาคม 2563)

1
2
3