ประกาศประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และจัดทำบทความด้านมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0248) (ระหว่างวันที่ 13 ส.ค. 2563 – 20 ส.ค. 2563)


13 Aug 63
224
1
2

DGA-63-0248 ประกาศ + เอกสารประกวดราคา

63 ครั้ง