ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และจัดทำบทความด้านมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0248)(ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. 2563 – 6 ส.ค. 2563)


3 Aug 63
189
1
2

DGA-63-0248 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

38 ครั้ง
3

DGA-63-0248 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

39 ครั้ง