ประกาศประชาวิจารณ์ ประกวดราคาจ้างออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ และจัดทำบทความด้านมาตรฐานข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/63/0248)(ระหว่างวันที่ 3 ส.ค. 2563 – 6 ส.ค. 2563)


3 ส.ค. 63
1234