ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0232 (ระหว่างวันที่ 3, 8, 9 กรกฎาคม 2563)


2 ก.ค. 63
1234

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0232 (ระหว่างวันที่ 3, 8, 9 กรกฎาคม 2563)