ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0232 (ระหว่างวันที่ 3, 8, 9 กรกฎาคม 2563)


2 Jul 63
275

ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิระบบบริหารจัดการสารสนเทศ (Enterprise Service Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0232 (ระหว่างวันที่ 3, 8, 9 กรกฎาคม 2563)

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อฯ DGA-63-0232

76 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาซื้อฯ DGA-63-0232

74 ครั้ง