ประกาศประชาวิจารณ์งานจ้างออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์ Digital Government Standard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0221


22 Jun 63
213

ประกาศประชาวิจารณ์งานจ้างออกแบบและพัฒนาสื่อออนไลน์ Digital Government Standard ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) DGA/63/0221

1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0221

65 ครั้ง
3

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-63-0221

84 ครั้ง